Pašto kodai Rietavo sav.

Pašto kodas Gatvė Namo nr Miestas / Vietovė Savivalybė
LT-90305 Rindžių k. Rietavo sav.
LT-90283 Vėlaičių k. Rietavo sav.
LT-90283 Vienragių k. Rietavo sav.
LT-90283 Vincentavo k. Rietavo sav.
LT-90283 Žeberių k. Rietavo sav.
LT-90301 Laužų k. Rietavo sav.
LT-90301 Laužų k. Rietavo sav.
LT-90281 Adomaičių k. Rietavo sav.
LT-90271 Akmenskinės k. Rietavo sav.
LT-90300 Alko k. Rietavo sav.
LT-90283 Aušeliškės k. Rietavo sav.
LT-90271 Avižaičių k. Rietavo sav.
LT-90283 Dalgų k. Rietavo sav.
LT-90283 Eidininkų k. Rietavo sav.
LT-90283 Gelžyčių k. Rietavo sav.
LT-90357 Gudalių k. Rietavo sav.
LT-90308 Jankaičių k. Rietavo sav.
LT-90308 Jucaičių k. Rietavo sav.
LT-90307 Kadagynų k. Rietavo sav.
LT-90281 Kaupų k. Rietavo sav.
LT-90271 Kentrakalnio k Rietavo sav.
LT-90271 Kiliūnėnų k. Rietavo sav.
LT-90357 Kungių k. Rietavo sav.
LT-90281 Kyvaičių k. Rietavo sav.
LT-90272 Laurynaičių k. Rietavo sav.
LT-90301 Laužų k. Rietavo sav.
LT-90305 Lėgų k. Rietavo sav.
LT-90307 Lozorių k. Rietavo sav.
LT-90308 Meinartų k. Rietavo sav.
LT-90307 Narbutiškės k. Rietavo sav.
LT-90301 Norgalvių k. Rietavo sav.
LT-90304 Pajūrio k. Rietavo sav.
LT-90281 Palūkalnio k. Rietavo sav.
LT-90283 Panavadžio k. Rietavo sav.
LT-90283 Pašeikio k. Rietavo sav.
LT-90283 Pasklindžio k. Rietavo sav.
LT-90281 Patverio k. Rietavo sav.
LT-90303 Patyrio k. Rietavo sav.
LT-90272 Patyrio k. Rietavo sav.
LT-90302 Pauškių k. Rietavo sav.
LT-90272 Pažėrų k. Rietavo sav.
LT-90308 Pjaulių k. Rietavo sav.
LT-90271 Plauskinių k. Rietavo sav.
LT-90305 Plunkėnų k. Rietavo sav.
LT-90281 Pribitkos k. Rietavo sav.
LT-90281 Pupžiubių k. Rietavo sav.
LT-90281 Rešketėnų k. Rietavo sav.
LT-90305 Rindžių k. Rietavo sav.
LT-90272 Sendvarių k. Rietavo sav.
LT-90305 Šiurnokų k. Rietavo sav.
LT-90283 Skaborų k. Rietavo sav.
LT-90283 Sungailų k. Rietavo sav.
LT-90283 Taukolydžių k. Rietavo sav.
LT-90272 Užduobulio k. Rietavo sav.
LT-90300 Užpelių k. Rietavo sav.
LT-90303 Vedegėnų k. Rietavo sav.
LT-90283 Vėlaičių k. Rietavo sav.
LT-90308 Venckiškės k. Rietavo sav.
LT-90283 Vienragių k. Rietavo sav.
LT-90283 Vincentavo k. Rietavo sav.