Pašto kodai Vilkaviškio r. sav.

Pašto kodas Gatvė Namo nr Miestas / Vietovė Savivalybė
LT-70318 Oranų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70302 Oželių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70473 Putinų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70352 Rėčiūnų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70379 Skardupių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70478 Smilgių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70454 Stulgelių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70368 Švitrūnų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70326 Vaisbūniškių k Vilkaviškio r. sav.
LT-70345 Vartelių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70306 Visgirdų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70404 Žagrėnų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70345 Žirgėnų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70301 Žiūrių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70320 Geisteriškių k Vilkaviškio r. sav.
LT-70498 Beržų g. Parausių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70441 Kranto g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70441 Kranto g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70441 Kranto g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70441 Kranto g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70314 Marijampolės g. Gižų k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70318 Marijampolės g. Paikių k. Vilkaviškio r. sav.
LT-70390 Pajevonio g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70390 Pajevonio g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70441 Pedagogų g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70390 Pliumbalio g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.
LT-70390 Vilniaus g. Virbalio Miest Vilkaviškio r. sav.